Kişilerin bilgi ve emek ile oluşturduğu ürünler üzerindeki sağlanan hukuki haklara fikri haklar denir. Fikri haklar üzerindeki hakların tesisi eserin oluşturmasıyla meydana gelmektedir. Korumada ülkesellik geçerlidir ve70 yıl koruma sağlar.

Bir fikri hakkın eser olarak koruma altına alınabilmesi için şu şartlar aranır.

 • Fikri bir çabanın ürünü olması,
 • Sahibinin özelliğini taşıması,
 • Şekillenmiş olması,
 • Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi, gerekmektedir

Koruma Altına Alınabilen Eser Çeşitleri

 • İlim ve edebiyat eserleri
 • Musiki eserleri
 • Güzel sanat eserleri
 • Sinema eserleri
 • İşlenme ve Derlemeler

Fikri Hakları Alma İle Sağlanan Haklar 

 • Maddi Haklar
 • İşleme Hakkı
 • Çoğaltma Hakkı
 • Yayma Hakkı
 • Temsil Hakkı
 • Umuma İletim Hakkı

Hakların Devir Edilmesi

Eser sahipleri veya mirasçıları mali haklarını karşılıklı veya karşılıksız, süreli veya süresiz olarak devredebilirler. Mali haklara ilişkin sözleşmelerin yazılı olması ve devre konu hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.

Fikir Patenti Nasıl Alınır?

İlk önce, fikrinizin ulusal ve ülkeler arası anlamda yeni olması gerekir. Fikir patentinin alınabilmesinde Mentor Patent şirketimiz tarafından yürütülen işlemler lat kısımda sıralanmaktadır;

 • Ulusal ve ülkeler arası patent veritabanlarında ilk kez düşünülen fikrinizin sorgulanması
 • Fikrinize yönelik tarifname ile isim verilen dosya hazırlanmalıdır
 • Hazırlanan dosyanızın ilgili merciler tarafına müracaatının başlatılması

Fikri hak:, herhangi bir düşünce veya bilgi ürününün faaliyet konması ve geniş alan yayılması ile alakalı hakların, kanunlar ile belirli şahıslara verilmesidir. Yani, orijinal bir yaratım eserinin kullanıma müsaade gösterilmesi hakkıdır.

Fikri hak olarak değerlendirilebilecek ürünler, edebiyat ile sanat eserleri, bilgisayar programları, buluşlar ile tasarımlar gibi   ürünler fikri hak olarak değerlendirilme kapsamındadır.

Telif hakkı, Simgesi çember içerisinde “C” harfi ile, © harfi üzerinde yer aldığı ilgili eserin telif haklarının korumaya alındığını göstermektedir. Bu işaretin asıl ismi copyright ibaresini ifade eder.

düşünülen bir fikir ve bu fikri ilişkili ve yetkili kişilere vermeniz gerekiyor. Tabi Her işlem gibi bu işlerin de bir yolu uyulması gereken usulleri olduğu gibi sizin de düşüncenizin korunmaya alınması yani fikir tescili alabilmeniz için mutlaka yazılı şekilde ibraz etmelisiniz

İlke başta fikrin Tarif Edilmesi:  Kimi bazı literatürlerde tarifname şeklinde belirtiliyor. Pek çok işlemle ilgili terimler genel olarak modern isimler ile anılmaktadır. Burada aklında parlayan fikrinin ayrıntıları ile tarifi gerekmektedir. Fikrin teknik alanları atlanılmadan, kurgulamaya da yer vererek tarif edilmelidir.

 

Taleplerinizi Belirtin: Başvurunun bu bölümünde taleplerinizi belirtiniz. İlgili fikrin canlanması için de taleplerinizi belirtmelisiniz. Aksi durumda ise fikriniz kavramsallıktan ileri gidemez.

 

Özet Bölümü: Başvuru metninde yer alan bu kısımda fikrin kısaca belirtilmesidir. Fikri patenti alarak hayata konması millete, sanayiye ve sektörün tamamına nasıl bir katkısı sağlayacağı belirtilmelidir.

 

Fikrinin görseli: Başvuruda, yeni fikrin görsel anlatımının yapılması zorunludur. Bu şekilde soyut fikirden somut duruma geçtiğinde o görsellere gözde bir görüntü şeklinde hayat bulacak ve daha rahat kavranılacaktır.

 

Son bir özet: Son kısımda fikrinize yönelik patent alarak tescil ettireceğiniz zaman, o adla alacaksınız. Müracaatında son bazda bir özet, toparlayıcı metin yer alması gerekmektedir.

 

Resmi Başvuru Aşaması: Fikri haklar birimi tarafından İstenilen belgeler tam olarak hazırlandıktan sonra başvurunuz yapılır ve yaklaşık 2 hafta içerisinde kayıt tescil belgesi alınmış olur. Başvuru sahibi kişiye de 1 adet kayıt tescil belgesi verilir. Bu hakkın bir kopyası da bakanlıkta kalır.

Fikri ürünlerin nasıl alındığına dair daha detaylı bilgi almak için şirketimizin yetkilileri iletişime geçiniz.

Görüşmeyi başlat
Merhaba, sizlere hizmet verebilmemiz için ihtiyacınız olan konuyu belirtir, iletişim bilginizi paylaşırsanız, en kısa süre içinde sizleri bilgilendirebiliriz.