FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN İHLALİ İLE İLGİLİ OLARAK GÜMRÜK İDARESİNİN HAREKETE GEÇMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU

 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 57nci maddesi fikri ve sınai haklar mevzuatına göre korunması gereken haklarla ilgili olarak genel bir çerçeve çizmiş, detaylı düzenleme ise 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 100 ila 111’inci maddeleri ile hüküm altına alınmıştır.

İlgili Yönetmelik maddelerinde konuya ilişkin kavramlar tanımlanmış, kapsam belirlenmiş, gümrük idaresince re’sen yapılacak işlemler, başvuru usulü, gümrük idaresince yapılacak işlemler, kolaylaştırılmış imha hususları ile birlikte yetkili mahkemenin hak ihlalinde bulunduğuna karar verdiği eşyaya ilişkin yapılacak işlemler düzenlenmiştir.

Korumadan yalnızca TESCİLLİ MARKALAR faydalanabilmektedir!!!

Başvuru ve diğer sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Görüşmeyi başlat
Merhaba, sizlere hizmet verebilmemiz için ihtiyacınız olan konuyu belirtir, iletişim bilginizi paylaşırsanız, en kısa süre içinde sizleri bilgilendirebiliriz.