Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir.

Coğrafi işaretler,

 • menşe adı
 • mahreç işareti olarak iki şekilde tescil edilir.

Menşe adı: Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve beşerî unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlardır.

Mahreç işareti: Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlardır.

Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması hâlinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır:

 1. Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması.
 2. Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması.

 

Türkiye’de Coğrafi İşaret tescili için istenen evraklar:

 • Coğrafi İşaret Tescili Başvuru Formu
 • Alanında uzman kuruluşların yazılı görüşleri
 • Ürünün coğrafi işaret tanımına uyduğunu belgeyen dokümanlar (Gazete, makale, araştırma yazıları vb.)
 • Denetim komisyonu bilgisi
 • Coğrafi İşaret Taahhütnamesi
 • Vekaletname

Tescilin avantajları?

Coğrafi işaret tescili ile;

 • Coğrafi işaret tescili yapılan ürünlerin kalitesinin korunması ve belli bir standartta üretiminin sağlanması,
 • Coğrafi işaret konusu yörede üretim yapanların tescilin sağladığı korumadan öncelikli olarak yararlanmaları,
 • Başka bölgelerde üretilen ürünlerle karışmalarının önlenmesi,
 • Ürünlerin yurt içi ve yurt dışında kolayca tanıtılması sağlanabilmektedir.

Ülkemizde Coğrafi İşaret tescili konusunda yetkili makam Türk Patent ve Marka Kurumudur (kısaca TÜRKPATENT).

 

Tescil Başvurularında Vekil Kullanma

Buluşların korunması için tescil başvuruları, müracaatın niteliğine bakarak, 1 ile 3 senelik aralıkları kapsayan bir aşamadır. Müracaatın yenilik araştırması yapılmasından, müracaatın gerçekleştirilmesi ve akabinde yapılacak izlemeler önemli bilgi birikimi, tecrübe ve bu durumların yapılabilmesine ilişkin sağlam bir altyapı gerektirmektedir.

Bu konuda profesyonel vekillik siciline kayıtlı vekillik firmamız aracılığı ile yapılması önemli hak kayıplarına uğranılmaması amacı ile önem teşkil etmektedir.

Görüşmeyi başlat
Merhaba, sizlere hizmet verebilmemiz için ihtiyacınız olan konuyu belirtir, iletişim bilginizi paylaşırsanız, en kısa süre içinde sizleri bilgilendirebiliriz.